Zdravotně postižený člověk na palubě letadla

Připravili jsme pro vás podrobný průvodce, který vám poskytne ucelené informace o tom, jak se připravit na let a zároveň jak zpříjemnit cestování letadlem pro osoby se zdravotním postižením.

Tento návod je určen nejen pro cestující na invalidních vozících, ale také pro ty, kteří cestují se svými vodicími psy. Naše doporučení jsou zaměřena na to, aby vaše cesta leteckými společnostmi byla co nejpohodlnější a bezproblémová.


Informujte leteckou společnost

Pro hladký průběh vaší cesty je vhodné informovat leteckou společnost o datu a podrobnostech vašeho letu s dostatečným předstihem.

Přestože to může působit jako nepovinný krok, mít leteckou společnost připravenou na vaše specifické požadavky může výrazně zpříjemnit váš den odletu.


Standardně se doporučuje poskytnout letecké společnosti alespoň 48 hodinové předstihové upozornění.


Je zásadní informovat leteckou společnost předem, pokud budete potřebovat na palubě invalidní vozík, nebo v případě, že baterie vašeho vozíku je klasifikována jako nebezpečná látka.


Pro bezproblémový průběh dne odletu je důležité upozornit leteckou společnost minimálně 48 hodin před odletem, pokud máte požadavek na lékařský kyslík, napájení pro ventilátor nebo potřebujete cestovat na nosítkách.


Mějte na paměti, že za tyto služby může být účtován poplatek. Všechny případné poplatky by měly být stanoveny spravedlivě a bez diskriminace.


V případě, že letecká společnost neobdrží předchozí upozornění, nemusí být schopna poskytnout speciální služby pro osoby se zdravotním postižením. Nikdy nenechávejte plánování svých potřeb na poslední chvíli a raději vše zorganizujte předem.


Existuje možnost, že i přes vaše plánování letecká společnost nebude schopna poskytnout dohodnuté služby z důvodu nepředvídatelných okolností, například z bezpečnostních důvodů nutné poslední změny typu letadla.


Všechna nově vyrobená širokotrupá letadla jsou vybavena bezbariérovými toaletami a tyto zařízení budou postupně instalovány i do stávajících širokotrupých letadel během jejich rekonstrukce.Nástup a výstup z letadla


Letecké společnosti mají k dispozici vyškolený personál, který je připraven poskytnout asistenci při nástupu a výstupu z letadla. V případě přestupu na navazující lety zajišťuje pomoc s přestupem společnost provádějící přepravu. Osoby se zdravotním postižením mají při nástupu do letadla přednost.

V letadlech s kapacitou nad 100 sedadel je zajištěno místo pro uložení invalidního vozíku, a pokud má letadlo více uliček, alespoň jedna toaleta by měla být přizpůsobena potřebám osob se zdravotním postižením.Lékařská pomoc


Na palubě je dostupná lékařská pomoc, jejíž rozsah závisí na konkrétní letecké společnosti a typu letu. Mezinárodní lety mají zpravidla stanovené postupy pro poskytování lékařské pomoci, včetně vybavení lékárničkami a speciálním lékařským vybavením pro nouzové situace.

Cestující, kteří nejsou schopni se o sebe postarat, mohou být vyzváni k doprovodu kompetentní osoby.Přeprava invalidních vozíků a asistenčních pomůcek


Letecké společnosti jsou povinny přepravovat invalidní vozíky a jiné pomůcky pro mobilitu v souladu s bezpečnostními předpisy, přičemž tyto pomůcky nejsou započítávány do limitu příručního zavazadla.

Doporučuje se rezervovat letenku co nejdříve a informovat leteckou společnost o potřebě cestování s invalidním vozíkem. Elektrické invalidní vozíky podléhají specifickým pravidlům kvůli bateriím, které jsou považovány za nebezpečný materiál.Cestování s vodicím psem


Vodicí psi, označovaní také jako služební psi, musí splňovat karanténní předpisy destinace a mít veškerou potřebnou dokumentaci. Letecké společnosti nemohou odmítnout přepravu vodicího psa, pokud je řádně označen a má potřebné povolení.

Asistenční psi mají právo na přepravu bez dalších poplatků a nepodléhají pravidlům pro přepravu domácích mazlíčků.Na závěr


Je důležité včas kontaktovat leteckou společnost, aby bylo možné zajistit všechny potřebné služby a asistenci. Při plánování cesty je klíčové informovat se o konkrétních podmínkách a pravidlech, které se mohou lišit mezi jednotlivými leteckými společnostmi.


Získejte více tipů pro vaší cestu na letiště