Váhové limity pro cestující letecké společnosti SMARTWINGS

Letecká společnost SMARTWINGS poskytuje svým cestujícím, kteří mají nárok na sedadlo, možnost přepravit si jeden kus zapsaného zavazadla zcela bezplatně. Tento kus zavazadla je však limitován maximální hmotností, která nesmí přesáhnout 23 kilogramů. Je důležité si uvědomit, že každý cestující má nárok na vlastní váhový limit a tyto limity nelze vzájemně kombinovat mezi spolucestujícími. Jinými slovy, pokud jeden cestující nepřekročí povolenou hmotnost zavazadla, neznamená to, že tento „nevyužitý“ váhový prostor může být převeden na zavazadlo jiného cestujícího.

Přeprava speciálních předmětů:

Pokud má cestující zájem o přepravu slunečníku, je možné jej přepravit jako další zavazadlo, avšak za poplatek. V tomto případě se jedná o částku 1 450 Kč za jednu cestu. Tato cena je stanovena při zakoupení zájezdu nebo letenky.

Příruční zavazadlo a osobní taška:

Při nástupu na palubu letadla je cestujícím umožněno vzít si s sebou jedno příruční zavazadlo, které musí splňovat hmotnostní a rozměrové limity. Maximální povolená hmotnost příručního zavazadla je 8 kg, zatímco rozměry nesmí přesáhnout 55x45x25 cm. Vedle toho je povolena i jedna malá osobní taška, jako například dámská kabelka či taška na laptop, s maximální hmotností 3 kg a rozměry 40x30x15 cm. Všechny ostatní předměty, které nesplňují tyto podmínky, nebudou na palubě letadla akceptovány, s výjimkou pomůcek pro cestující s omezenou pohyblivostí, jako jsou berle, ortopedické podpěrné přístroje nebo složitelný invalidní vozík.

Přeprava zavazadel pro nejmenší cestující:

Děti do dvou let věku, které nemají nárok na vlastní sedadlo, mohou mít přepraveno jedno zapsané zavazadlo o maximální hmotnosti 10 kg a součtu rozměrů do 115 cm zdarma. Kočárky, dětské postýlky, autosedačky pro děti a invalidní vozíky jsou také přepravovány bez jakýchkoli poplatků. Nicméně, je třeba zdůraznit, že podle Přepravních podmínek společnosti SMARTWINGS by měly být tyto předměty přepravovány v ochranném obalu. V případě poškození těchto předmětů, které nejsou řádně zabalené, nenesou za toto poškození žádnou odpovědnost.

Doplňkové služby a jejich ceny:

Letecká společnost nabízí možnost zakoupit různé doplňkové služby, které je třeba objednat písemně alespoň 48 hodin před odletem, přičemž je nutné obdržet zpětné potvrzení ze strany cestovní kanceláře Blue Style. Pokud se jedná o nadváhu zavazadel, cestující mohou připlatit za každých dalších 9 kg váhy zavazadla částku 850 Kč, pokud je služba zakoupena předem s letenkou nebo zájezdem. V případě, že je služba zakoupena až na letišti, cena stoupá na 1 100 Kč. Váha jednoho kusu zavazadla nesmí nikdy překročit 32 kg. Je také možné zakoupit dopravu dalšího zavazadla do hmotnosti 23 kg za stejné ceny. Je důležité si uvědomit, že veškeré objednané a potvrzené služby nelze bezplatně zrušit a zrušení je podléhá stornopoplatku ve výši 100% z ceny služby.

Přeprava zvířat a sportovního vybavení:

SMARTWINGS rovněž umožňuje přepravu domácích zvířat, jako jsou psi a kočky, za předpokladu, že mají předchozí souhlas dopravce. Cena za přepravu zvířete do 8 kg včetně přepravky je 1 450 Kč za jednu cestu, zatímco pro zvířata nad 8 kg je cena 3 200 Kč. Přeprava sportovního vybavení do hmotnosti 32 kg má stanovenou cenu 1 450 Kč při předchozím zakoupení služby, nebo 1 800 Kč při zaplacení na letišti. Všechny služby musí být předem nahlášeny a potvrzeny dopravcem a je třeba je zabalit tak, aby byly snadno rozpoznatelné při odbavení.